هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آید

هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آید و با قدرت بیشتر در حفظ پرچم اسلامی به کوشش برخیزد. ۲۱ شهریور ۱۳۶۰

کلما سقطت رایه عن کف احد القادهفإن قائداً آخر سیرفعها ویدخل ساحه المعرکه ویحاول حفظ رایهالإسلام بقوه اکبر. ۱۳ ذی القعده ۱۴۰۱

Any flag fallen from the powerful hands of a devotee, another devotee pick its and attend the arena to protect the banner of Islam. 12 September 1981

دریافت طرح
اشتراک هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آید
کلیدواژه:
شهادتاسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام و ظلم ستیزیرزمندگان اسلاممدافعان حرمقاسم سلیمانی