قیام ملت برای اتمام عمل ننگین لانه‌های جاسوسی

مرکز توطئه و جاسوسی به اسم «سفارت آمریکا» و اشخاصی که در آن بر ضد نهضت اسلامی ما توطئه نموده‌اند، از احترام سیاسی بین المللی برخوردار نیستند. ملت ایران بپاخاسته که نگذارد این لانه‌های جاسوسی در ایران به عمل ننگین خود ادامه دهند. ۲۶ آبان ۱۳۵۸

إنّ هذا المرکز هو مرکز للتآمر والتجسس باسم (السفاره الامریکیه)، وإنّ المنتسبین لها یتآمرون علی ثورتنا الإسلامیه. ولا یتمتعون باحترام سیاسی عالمی، إنّ الشعب الإیرانی إنما نهض لیمنع وکر التجسس ان یستمر فی عمله الشائن. ۲۶ ذی الحجه ۱۳۹۹

The center for espionage and conspiracy in Tehran called" The American Embassy", and the officials there who have conspired against our Islamic movement lack the international political prestige. The Nation of Iran has risen to stop the pernicious activities of the American den of espionage in Iran. 16 November 1979

دریافت طرح
اشتراک قیام ملت برای اتمام عمل ننگین لانه‌های جاسوسی
کلیدواژه:
آمریکاسیزدهم آبان 1358تسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکا