در جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیم

در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، و لکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را، اجازه خیانت نمی‌دهیم. ۸ آذر ۱۳۵۷

فی اطار الجمهوریه الإسلامیه یتمتع کل فرد بحریه الاعتقاد و التعبیر، لکن لن نسمح لاحد او مجموعه تابعه للقوی الاجنبیه بالخیانه. ۲۸ ذی الحجه ۱۳۹۸

Every citizen will enjoy the right to freedom of faith and expression in the Islamic Republic, but we will not allow any treachery by any individual or group who are dependent on foreign powers. 29 November 1978

دریافت طرح
اشتراک در جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیم
کلیدواژه:
امام خمینیآزادیآزادی اندیشه و بیانآزادی سیاسیآزادی احزابآزادی عقائد و مذاهبآزادی و حدود آنآزادی اقشار اجتماعیآزادی در نظام اسلامیخیانتجمهوری اسلامی