ما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریم

ما از نظامی #آمریکا و از حصر اقتصادی‌اش هیچ باکی نداریم. ما خدا را داریم. درِ دنیا به روی ما بسته بشود، در رحمت خدا به روی ما باز است. 29 آذر 1358

إنّنا لا نهاب الجنود الامریکان و لا الحظر الاقتصادی، ابواب العالم لا تغلق فی وجوهنا إنّ الله معنا. إن اغلقت ابواب الدنیا بوجوهنا فإن ابواب رحمه الله مفتوحه لنا. ۳۰ محرّم ۱۴۰۰

I fear neither American intervention, nor their economic sanctions. We have God. If the universal doors are closed to us, God's doors of blessings are open to us. 20 December 1979

دریافت طرح
اشتراک ما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریم
کلیدواژه:
امام خمینیایمان به خداتحریم اقتصادیتحریم ظالمانهآمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکا و انقلاب اسلامیمذاکره با آمریکا