روحانیون متعهد

روحانیون متعهد کشور ما باید خودشان را برای فداکاریهای بیشتر آماده کنند؛ و در مواقع لزوم و ضرورت از آبرو و اعتبار خود برای حفظ آبروی اسلام و خدمت به محرومان و پابرهنگان استفاده کنند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

طبعاً علی علماء الدین الملتزمین ان یعدوا انفسهم لتضحیات اکبر، و یسخروا کل ما فی حوزتهم لصیانه مصداقیه الإسلام و خدمه المحرومین و الحفاه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Of course, the committed #clerics of our country should prepare themselves for more sacrifices. In times of need and urgency, they should make use of their prestige and reputation in preserving the prestige of Islam and serving the #deprived and the barefooted. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک روحانیون متعهد
کلیدواژه:
مستضعفیناسلام مستضعفان و محرومانروحانیتپذیرش قطعنامه 598