مشکلات داخلی

مشکلهای داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمان باید حل بشود و همه ملت باید در این باب کوشش کنند. ۴ بهمن ۱۳۶۰

إن مشاکلنا الداخلیه جزء من المشاکل التی یجب حلها بایدینا و علی جمیع ابناء الشعب ان یعملوا لاجل ذلک. ۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۲

Parts of our domestic problems must be solved by us; the entire nation should try to do this. 24 January 1982

دریافت طرح
اشتراک مشکلات داخلی
کلیدواژه:
وحدتنقش مردماقتصاد و مشارکت عمومی