نماز و شمشیر حضرت امیر

اسلام را مخفی کردند نگذاشتند به مردم برسد. خیال کردند همین است که بروند صبح نماز بخوانند! حضرت امیر نمازش را می‌خواند، شمشیرش را هم می‌کشید. ۷ اسفند ۱۳۵۷

اخفوا الاسلام و لم‌یسمحوا بوصوله الی النّاس، توهّموا بانه لیس سوی اداء الصلاه فی الصّباح!. فحضره امیرالمومنین(علی بن ابیطالب) کان یودی صلاته و السیف الی جواره. ۲۸ ربیع الاول ۱۳۹۹

Islam was kept from the people's reach. They thought Islam was merely going(to mosques) in the morning to say prayers! Hadrat Amir would say his prayers but would also wield his sword(against the enemies). February 26, 1979
دریافت طرح
اشتراک نماز و شمشیر حضرت امیر
کلیدواژه:
اسلامامام علی (ع)نمازجنگ