بوقهای تبلیغاتی

تبلیغات و بوقهای تبلیغاتی‌شان درصدد این است که بگویند خوب، انقلاب شد و هیچ کاری نشد. این برای این است که شما را از این انقلاب مایوس کنند. ۱۲ آبان ۱۳۵۸

إن ابواقهم الإعلامیه تزعم الیوم بانه‏ صحیح ان الثوره قد تحققت و لکنها لم تنجز ای شی‏ء لحد الآن، و هم یهدفون بذلک إلی بث روح الیاس فی نفوسکم. ۱۲ ذی الحجه ۱۳۹۹

Due to psychological recognition, they discern that the nation must be disappointed, so they badger all the time in spite of all the works that have been done. By publicity and propaganda, they are attempting to say nothing has been changed. This is aimed at your despondency.  3 November 1979

دریافت طرح
اشتراک بوقهای تبلیغاتی
کلیدواژه:
تبلیغاتامیدناامیدیپیشرفت