مغزهای انگلی و استعماری

تا این مغزی که انگلی است و استعماری است عوض نشود و باورمان نیاید که ما هم آدم هستیم، نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم. ما باید کاری بکنیم که خودمان و همه قشرهای ملت و همه جوانان ما باورشان بیاید که ما هم آدمیم. 21 آذر 1358

مالم یتبدل هذا الدماغ الطفیلی والاستعماری، ونقتنع باننا ایضاً آدمیون، لن یمکننا الاستقلال. علینا ان نفعل شیئاً لنقتنع وتقتنع کل شرائح الشعب وکافه شبابنا اننا آدمیون ایضاً. ۲۲ محرم ۱۴۰۰

The first step towards independence is to find ourselveswe can stay on our own feet. We should let our youth know that we are real human beings and capable of doing things right. December ۱۲, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک مغزهای انگلی و استعماری
کلیدواژه:
استقلالخودکفاییخودباوریاستعمار