پیام به برادران عرب و مسلمان

پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیایید اختلافات را کنار بگذارید و دست برادری به یکدیگر بدهید. شما با داشتن ذخایر مادی و از همه آنها مهمتر ذخیره الهی و معنوی، که اسلام است، می‌توانید قدرتی باشید که هرگز ابرقدرتها هوس تسلط بر شما را نکنند و این گونه شما را از چپ و راست، مورد حمله قرار ندهند. ۲ آذر ۱۳۵۷

رسالتی إلی کل الاخوه العرب والمسلمین هی ان نترک الخلاقات جانباً، ونمد ید الاخوه الی بعضنا البعض. فانتم تستطیعون بامتلاککم الثروات المادیه التی لا تعد، والاهم العقیده الإلهیه والروحیه التی فی الإسلام ان تکونوا قوه کبری تمنع نهائیاً الدول العظمی من السیطره علیکم، وبهذا لا یجعلونکم هدفاً لغاراتهم، ولا ینهبون کل ممتلکاتکم. ۲۲ ذی الحجه ۱۳۹۸

My message for the Arab and Muslim brothers is: let us put the differences asid. Having the immeasurable material resources and more important than them, the divine, intellectual resources, that is, Islam, you can be a force that the superpowers will never think to dominate and will not attack you from the left and right flanks. November 23, 1978

دریافت طرح
اشتراک پیام به برادران عرب و مسلمان
کلیدواژه:
جهان اسلاماسلامبرادری مسلمانانابرقدرتها