بزرگداشت مفاخر ملی

برخیزید و خود را و مفاخر و مَآثر ملّی و فرهنگی خود را دریابید. بزرگترین فاجعه برای ملت ما این وابستگی فکری است که گمان می‌کنند همه چیز از غرب است‌ و ما در همه ابعاد فقیر هستیم، باید کوشش کنید، و مغزها را از این وابستگی فکری شستشو دهید. و با این خدمتِ بزرگ و ارزنده، ملت و کشور خود را نجات دهید. 31 شهریور 1358

یجب ان نعی هویتنا ومفاخرنا ومآثرنا الوطنیه والقومیه والثقافیه. إن من اکبر المصائب لشعبنا هذه التبعیه الفکریه، حیث یتصورون ان کلّ شی‏ء من الغرب، واننا نفتقر لکل شی‏ء. ینبغی لکم العمل علی تنقیه العقول من التبعیه الفکریه هذه، وإنکم بهذه الخدمه الکبری والقیمه تنقذون شعبکم وبلدکم. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

Discover your national and cultural treasures and heritage. The greatest disaster for our nation is the intellectual dependence that makes them believes that everything comes from the West, that we are poor in all aspects. You should endeavor to wash away your brains from this sort of dependence and save your own country and nation by this great and valuable service. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک بزرگداشت مفاخر ملی
کلیدواژه:
استقلالعلماساتید دانشگاهیدانشجویانوابستگیدانشگاه و دانشگاهیان