وظیفه نسل جوان

شما نسل جوان موظف هستید غرب‌زده‌ها را از خواب بیدار کنید، و فجایع حکومتهای ضد انسانی آنها و عمال آنها را برملا نمایید. ۲۷ تیر ۱۳۴۹

انتم ایها الجیل الشاب من واجبکم ان توقضوا المتغربین من سباتهم، وتکشفوا النقاب عن المآسی اللاانسانیه التی ارتکبتها حکوماتهم وعملاوهم. ۱۴ جمادی الاول ۱۳۹۰

You, the young generation are duty bound to awaken the West-struck and reveal the atrocities of their anti-humanistic governments and that of their lackeys. July ۱۸, ۱۹۷۰

دریافت طرح
اشتراک وظیفه نسل جوان
کلیدواژه:
استکبار جهانیغربزدگیجوانانجوانان و وظایفتبلیغات استکبار جهانیمبارزه با استکباردانشگاه و دانشگاهیان