بزرگداشت شهدا

شهادت عزیزان ما را بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح، رَحِمَهُ اللّه تعالی؛ اینهایی که در خدمت اسلام بودند و دشمنان اسلام آنها را شهید کردند. ۲۵ آذر ۱۳۶۰

عظّموا ایام استشهاد احبابنا مثل یوم استشهاد الشهید مفتح ومن کانوا فی خدمه الإسلام فقتلهم اعداء الإسلام. ۱۹ صفر ۱۴۰۲

Also commemorate martyrdom anniversaries, like the day of Mufattih, (may God's mercy be upon him). Those serving Islam and were martyred by the enemy should be commemorat. December 16, 1981

دریافت طرح
اشتراک بزرگداشت شهدا
کلیدواژه:
شهادتخانواده شهداروحانیتشهدا