طاغوتی نباشید

عوض اینکه برای این پابرهنه‌ها، برای این ضعفا، برای این‌هایی که زحمت کشیدند و شما را به اینجا رساندند، آن چیزهای اولیه را برسانید؛ غفلت کنید و بروید سراغ جنگ اعصاب، خوب این همان است که آن وقت آمریکا می‌کرد، آن وقت آن طاغوت می‌کرد، حالا شما می‌کنید. شما هم طاغوتید. فرقی نمی‌کند؛ یکی شیطان است، یکی شیطان کوچکتر. ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

إنکم بدلًا من العمل علی نصره المستضعفین والفقراء الذین قدموا الکثیر فی سبیل انتصار هذه الثوره قد غفلتم عن المصالح الوطنیه والإسلامیه. إن الشعب یطالبکم توفیر إحتیاجاته الاولیه فاعملوا علی توفیر ذلک.ولا تغفلوا عن خدمه هذا الشعب وتنشغلوا بالنزاع والإختلاف. إذاً فما الفرق بینکم وبین الطاغوت؟ ما الفرق بینکم وبین الامریکان. ۱ ذی القعده ۱۴۰۰

Instead of attending to these poor people, who underwent a lot of trouble in bringing you up to here and who expect the bare necessities of life, you neglect them and be occupied with your war of nerves and your own affairs, you will then be doing the same things that America used to do at that time. you are taghout, too. There is no difference; one is Satan and the other, a smaller one. September 11, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک طاغوتی نباشید
کلیدواژه:
مستضعفینمسئولینساده زیستی مسئولینطاغوتسیاست اخلاقی