حکومتِ خدمت

این مردم خوب‌اند. این مردم خوب را با خودتان همراه کنید. تمام استانها، تمام این استاندارها بنا را بر این بگذارند که کارهای خودشان را خوب انجام بدهند، در خدمت مردم باشند، حالی کنند به مردم که حکومت اسلامی، حکومت خدمت است. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

فعلینا ان نتفانی فی خدمه هذا الشعب المومن الطیب، بان یقوم کل محافظ باداء المهام الموکله إلیه علی اتم وجه، ویفتح قلبه وابوابه للناس اجمعین، ویتعامل معهم وفق المعاییر والاخلاق الإسلامیه، ویُشعرهم بانه خادم لهم لا سیّدٌ علیهم، لیشعروا معها ان الحکومه الإسلامیه حکومه العمل والخدمه. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

These are good people. Make these good people be with you. All the governors and the people working in the governor's office in the provinces should aim to perform their tasks well and be at the people's disposal. They should explain to them that the Islamic government is one that serves the people. December 6, 1980

دریافت طرح
اشتراک حکومتِ خدمت
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامیمسئولینخدمت به مردممردممردم سالاریمردم سالاری دینی