اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها

خدای تعالی می‌فرماید: «بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من به جای مرکّب باشد، پیش از آنکه کلمات پروردگار من به پایان برسد آب آن دریا یا دریای دیگری که به کمک آن بگیریم تمام می‌شود.» پس اگر عالمی که پست‌ترین و تنگ‌ترین عوالم است این چنین باشد، در عالم‌های وسیعی که عوالم اجساد نسبت به آنها مانند قطره‏ای هستند نسبت به دریا، چه عظمتی وجود خواهد داشت؟!

شرح دعای سحر، صفحه ۶۸

دریافت طرح
اشتراک اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها
کلیدواژه:
عرفانخداشناسیشرح دعای سحراسماءاللهآخرتعالم ماده