در میخانه باز باید کرد

بهار شد در میخانه باز باید کرد
به سوی قبله‌ی عاشق نماز باید کرد

کنون که دست به دامان بوستان نرسد
نظر به سروقدی سرفراز باید کرد

دریافت طرح
اشتراک در میخانه باز باید کرد
کلیدواژه:
شعرنمازنوروزامام زمان (ع)