شیاطین در کمین

شیاطینی که دشمن شما هستند، بیکار ننشسته‌اند. دائماً مشغول نقشه هستند. نقشه‌های نظامی آن قدرها تاثیر ندارد. آن که تاثیر دارد نقشه‌هایی است که شما را از داخل پوسیده کنند. و شما را از چشم ملت بیندازند. و پشتیبانی ملت را از شما بردارند. 22 آذر 1359

هذا ما لایروق للشیاطین من اعدائکم، مما جعلهم یستنفرون کل طاقاتهم وخططهم للکید بکم. فبعد ان اثبتت الخطط العسکریه فشلها راح هولاء یخططون لتفتیتکم من الداخل، من خلال زرع الخلافات بینکم للقضاء علی وحدتکم وإنسجامکم، العامل الاساس فی قوتکم وانتصارکم. فیسعون لتشویه صورتکم وإسقاطکم من اعین الشعب، لیبعدوا الشعب عنکم ویسلبوکم دعمه وتاییده. صفر ۱۴۰۱

Those devils that are your enemies are not sitting idle. They are plotting constantly. The military designs of those powers will have no effect. Those plots are effective that will lead to your internal decay and external disintegration, and cause you to fall in the people's esteem and deprive you of their support. December 13, 1980

دریافت طرح
اشتراک شیاطین در کمین
کلیدواژه:
شیطانملت ایرانجنگتهدید نظامی