فرصت تهذیب

شمایی که الآن جوان هستید می‌توانید خودتان را تهذیب کنید. الآن قوای شما قوی است و شیطان در شما ضعیف. وقتی سن شما زیاد شد، قوای شما ضعیف می‌شود و شیطان در شما قوی. آن وقت دیگر نمی‌توانید، شکست می‌خورید. الآن باید خودتان را تهذیب کنید. ۱۱ اسفند ۱۳۵۷

ان بامکانکم انتم الذین تتمتعون بقوه الشباب ان تعکفوا علی تهذیب انفسکم، قواکم الآن عالیه واثر الشیطان فی انفسکم ضعیف فاذا تقدمهم بالسن ضعفت قواکم وزاد اثر الشیطان وحینها ستعجزون وستهزمون. علیکم ان تهذبوا انفسکم من الآن. ۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹

You, who are young, should edify yourselves because when you grow older and weaker, you cannot do so. Now the Satan in you is weak. When you become older, your strength will wane and the Satan in you will be stronger. At that time, you will be defeated. You have to purify yourselves now. March 2, 1979

دریافت طرح
اشتراک فرصت تهذیب
کلیدواژه:
اخلاقجوانانجوانان و وظایفشیطانخودسازیتهذیب