چشیدن طعم پیروزی

یقین داریم اگر دقیقاً به وظیفه‌مان که مبارزه با آمریکای جنایتکار است ادامه دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید. 15 شهریور 1360

ونحن علی یقین باننا إذا قمنا بواجبنا الذی هوالنضال ضد امریکا المجرمه لیذوق اطفالنا طعم الانتصار الحلو. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

We are certain that if we carefully fulfill our duty which is to fight the criminal America, our children will taste the savor of victory. September 6, 1981

دریافت طرح
اشتراک چشیدن طعم پیروزی
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیاسلام مکتب قیام و مبارزهآمریکامبارزهمبارزه با استکبارپیروزی