سربازان لایق میهن

خداوند پشتیبان شما باشد. شماها ان شاء الله در آتیه برای اسلام و برای کشور خودتان سرباز لایق ان شاء الله باشید. خداوند در تحت تربیت اسلام و تربیت امام زمان -سلام الله علیه- و تربیت قرآن، شما را یک جوانان برومند برای ملت ما قرار بدهد. ۲۸ اسفند ۱۳۵۷

تولاکم اللّه برحمته، وستکونون -ان شاء اللّه- جنودا لائقین للاسلام ولبلادکم فی المستقبل. وجعلکم اللّه تتربون تحت اشراف الاسلام وتحت نظر امام الزمان(عج) وفی رحاب القرآن، لتکونوا شبانا نافعین لشعبکم. ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹

May God be your support. God willing, may you be competent soldiers of Islam and your country in the future. May God render you prolific for the nation under the aegis of Islamic and Qur'anic upbringing and that of the Imam of the Time, may God's peace be upon him. March 19, 1979

دریافت طرح
اشتراک سربازان لایق میهن
کلیدواژه:
جوانانکودکان