قرض الحسنه؛ ستون اقتصاد اسلامی

باید سعی کرد که این سنّت حسنه در بین مسلمانان جایگاه اصلی خود را پیدا کند؛ و تمام تلاش را نمود تا «قرض الحسنه» به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد اسلامی، حتی در خانواده‌ها، به صورت کامل جریان یابد. ۱۵ مهر ۱۳۶۶

ینبغی ان تحظی هذه السنه الحسنهبمکانه رفیعه لدی المسلمین، وان یصبح القرض الحسنه (صنادیق التسلیف) احد دعائم ومقومات الاقتصاد الاسلامی حتی لدی العوائل بصوره کامله. ۱۳ صفر ۱۴۰۸

Effort must be made for this tradition of interest-free loan to occupy a central place among the Muslims, and utmost endeavor must be made for this interest-free loan to become, in its perfect form, one of the pillars of economy in Islam, even in the families. October 7, 1987

دریافت طرح
اشتراک قرض الحسنه؛ ستون اقتصاد اسلامی
کلیدواژه:
اقتصادامام و خانوادهاقتصاد و مشارکت عمومی