توانایی به زانو درآوردن توسط ایمان

مردم مبارز ایران با دست خالی ولی با نیروی ایمان، دولت امریکای جنایتکار را به زانو درآورده‌اند، و شاه مخلوع را بیرون کرده‌اند، و به امید خدا به مبارزاتشان تا قطع تمام وابستگیها ادامه خواهند داد. ۱۵ دی ۱۳۵۸

فالشعب الإیرانی المناضل الاعزل من السلاح جعل امیرکا ترکع بفضل قوه إیمانه، وطرد الشاه المخلوع من البلاد، وسیواصل ابناء الشعب الإیرانی نضالهم - بإذن الله - حتی قلع جذور التبعیه للغرب. ۱۶ صفر ۱۴۰۰ ه- ق‏

The people of Iran, the campaigners have made the government of America, the criminal one, to kneel down before them. Of course, they did this with hands empty but by the force of Faith. They have driven out the deposed Shah. By the hope of God they will continue their campaign till they cut all the attachments and dependencies. January ۵, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک توانایی به زانو درآوردن توسط ایمان
کلیدواژه:
توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیایمان به خدامحمدرضا شاه پهلویآمریکامبارزه با استکبارایمان