پیروزی نزدیک است

خدای تبارک و تعالی وعده‌اش تخلف ندارد؛ وعده پیروزی داده به کسی که برای خدا قیام می‌کند و نصرت می‌کند اسلام و دین خدا را. ۲۱ آذر ۱۳۶۰

ان الله تبارک وتعالی لایخلف وعده. لقد وعد بنصر من یقوم لله وان ینصر الإسلام ودین الله. ۱۵ صفر ۱۴۰۲ ه- ق‏

God never backs down on His promise; He has promised victory to whoever stands up for God and supports Islam- the religion of God. December ۱۲, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک پیروزی نزدیک است
کلیدواژه:
اسلامقیام برای خداپیروزی