هر چه داریم، از این مردم داریم...

این ملت است که آمد شما را از این همه گرفتاریها بیرون آورد و آورد و با رای خودش، مجلس درست کرد و جمهوری اسلامی را تنفیذ کرد و رئیس جمهور درست کرد و آنها هم دولت درست کردند. همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است، خصوصاً از این مستضعفین. ۲۳ آبان ۱۳۶۰

إن هذا الشعب هو الذی اخرجکم من هذه المصائب کلها وقد اسس بصوته البرلمان واسس الجمهوریه الإسلامیه وجاء برئیس للجمهوریه وبعد ذلک تم تشکیل الحکومه. إن کل ما نملکه عائد إلی هذا الشعب وبخاصه إلی المستضعفین. ۱۷ محرم ۱۴۰۲

This nation came and helped you out of all troubles, set up an assembly, approved of the Islamic Republic, installed a government and elected a president for the republic. Whatever we have is because of the people, especially the oppressed people. November ۱۴, ۱۹۸۱
دریافت طرح
اشتراک هر چه داریم، از این مردم داریم...
کلیدواژه:
مستضعفینانقلاب اسلامی و مستضعفانمجلس شورای اسلامیرئیس جمهوردولتملت ایران