ابروی تو قبله نمازم باشد

ابروی‌ تو قبله‌ی‌ نمازم باشد
یاد تو گره گُشای‌ رازم باشد
از هر دو جهان، بر فِکنم روی‌ نیاز
گر گوشه‌ی‌ چشمت به نیازم باشد

دیوان امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک ابروی تو قبله نمازم باشد
کلیدواژه:
شعردیوان امامدیوان اشعارحجکعبهمکه