این عبادت‌ها که ما کردیم خوبش کاسبی‌ است

این عبادتها که ما کردیم خوبش کاسبی‌ است
دعوی‌ اِخلاص با این خودپرستیها چه شد؟

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک این عبادت‌ها که ما کردیم خوبش کاسبی‌ است
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار