به مناسبت زاد روز حاج قاسم سلیمانی

ملت باید از این قوای مسلح، این جوانها که دارند جان خودشان را برای حفظ نوامیس شما فدا می‌کنند، دارند صحت خودشان را از دست می‌دهند و دارند زحمت می‌کشند برای حفظ شما، باید قدردانی بکنند و می‌کنند. 1 فروردین 1362

ان علی الشعب تثمین جهود القوات المسلحه وهولاء الشباب الذین یضحون بانفسهم من اجل الدفاع عن نوامیسکم، یضحون بکل شی‏ء من اجل الذود عنکم. فلابدّ من تثمین جهودهم. ۶ جمادی الثانیه ۱۴۰۳

The nation must thank these armed forces, these youth that are sacrificing their lives for safeguarding your honor; they are losing their health and are toiling to protect you- you must be grateful to them and are grateful. 21 March ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک به مناسبت زاد روز حاج قاسم سلیمانی
کلیدواژه:
شهادتقوای مسلحجهادقاسم سلیمانی