تحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزهجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هایا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًمملکت آسیب ناپذیرمملکت آسیب ناپذیرمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیریکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌ها جنگ تحمیلی صفحه 2