اثر معکوساثر معکوسبا ترور نمی‌شودبا ترور نمی‌شودبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهترور نتیجه ندادترور نتیجه ندادملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی