با قدرت ایستاده

کشور ما و ملت ما با تمام قدرت ایستاده‌اند تا همچو شهدایی تقدیم کنند و هیچ‌ راه عقب‌نشینی ندارند و فکر نمی‌کنند به سستی. 09 شهریور 1360

ان بلادنا وشعبنا یقفان صامدین لتقدیم امثال هولاء الشهداء ولایمکنهما التفکیر فی الانسحاب بل لایفکران فی التقاعس.  ۱ ذی القعده ۱۴۰۱

our country and our nation have stood with full force to offer such martyrs. They have no way for retreating and never think of laxity. August ۳۱, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک با قدرت ایستاده
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتترورشهداتروریستملت ایرانتروریسمشهادت طلبیترویج فرهنگ شهادتراه شهدا