با ترور نمی‌شود

شماها که خود را عالم و عاقل می‌دانید باید آموخته باشند که مسیر یک ملت فداکار را نمی‌شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ‌پردازیهای بی‌سر و پا و غیر حساب شده منحرف کرد.  26 بهمن 1361

الدول والشخصیات التی لجاتم الیها تکون قد علمتکم باعتبارکم عقلاء ومدرکین کما تدعون بانه لا یمکن حرف شعب مضحٍّ عن مساره بالاغتیالات والتفجیرات والقنابل واختلاق الاکاذیب الباطله المرتجله. جمادی الاولی ۱۴۰۳ ه- ق‏

 You regard yourselves wise and know that the direction of a self-sacrificing and dedicated nation cannot be altered by acts of terror, sabotage, explosion of bombs, spread of meaningless lies. February ۱۵, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک با ترور نمی‌شود
کلیدواژه:
امام خمینینقش مردمترورتروریستملت ایرانتروریسممردمایمان به مردماعتماد به مردم