۵۹/۰۱/۱۲ » قرائت پیام امام به مناسبت اولین سالروز جمهوری اسلامی توسط مرحوم حاج احمدآقا
45:29
۵۹/۰۵/۱۵ » سخنان امام درباره ضرورت حفظ مکتب و پرهیز از اختلافات
45:29
۵۹/۰۳/۰۷ » سخنان امام درباره حفظ تحول روحی معجزه‌آسای ملت‌
45:29
۵۹/۰۴/۲۱ » سخنان امام در رابطه با ماه رمضان
45:29
۵۹/۰۶/۰۴ » سخنان امام در رابطه با وابسته نبودن انقلاب به اشخاص
45:29
۵۹/۰۶/۰۵ » سخنرانی امام درباره رسالت مطبوعات در نظام اسلامی
45:29
۵۹/۱۲/۰۷ » تربیت قرآنی و صراط مستقیم از دیدگاه امام
45:29
۵۹/۰۷/۲۸ » معنای صدور انقلاب از دیدگاه امام
45:29
۵۹/۰۳/۰۷ » مراسم گشایش اولین دوره مجلس شورای اسلامی و قرائت پیام امام توسط حاج احمد آقا
45:29
۵۹/۱۲/۰۷ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره هجرت از خود به سوی هدف
45:29
۵۹/۱۰/۲۵ » سخنان امام خمینی(ره) درباره بازار و بازار سالم
45:29
۵۹/۱۰/۰۵ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره لزوم وحدت اقشار مسلمین
45:29
۵۹/۰۹/۲۲ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره لزوم وحدت
45:29
۵۹/۰۹/۱۵ » نظرات امام خمینی (ره) درباره جایگاه جوانان ایرانی
45:29
۵۹/۰۸/۲۵ » توصیه امام خمینی(ره) به اقشارملت درباره پرهیز از اختلاف
45:29
۵۹/۰۸/۱۲ » شکست هیمنه ابرقدرت ها در تسخیر لانه ازدیدگاه امام خمینی (ره)
45:29
۵۹/۰۶/۳۱ » پیام امام به ملت و ارتش ایران و عراق پس از تجاوز صدام
45:29
۵۹/۰۴/۲۱ » سخنان امام خمینی (ره) درباره ماه رمضان،شعبان و ائمه هدی
45:29
۵۹/۰۴/۱۰ » نظرات امام خمینی (ره) درباره دانشگاه و تربیت اسلامی
45:29
۵۹/۱۰/۲۹ » سخنان امام خمینی (ره) درباره خودباوری و خودکفایی
45:29
۵۹/۰۸/۱۲ » تحقیر شاه توسط امریکا از زبان امام خمینی (ره)
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1360