فیلم
 
کلیدواژه:

۷ دی ۱۳۵۹/ ۲۰ صفر ۱۴۰۱

تهران، جماران

امتحانات الهی در زندگی انسان و بیان بزرگترین آن

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

1 نظر
  • سلیمان
    روح منی خمینی
    بت شکنی خمینی
    پاسخ