فیلم

خدمت به اسلام

کسی که برای خدا کار می‌کند، در هیچ جهت، شکست نمی‌خورد
کارها را طوری انجام بدهیم که مرضی خدای تبارک و تعالی باشد
خدمت برای خدا باشد
هرکس درشغلی اگر شایستگی ندارد جایز نیست وارد بشود
با گفتار خودشان و نوشتار خودشان به این کشور خدمت کنند
همه ارگانها باید خدمتگزار مردم باشند
ان شاء الله هواهای نفسانی را کنار بگذاریم
آقای خامنه ای
تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است
بیشتر