فیلم
 
کلیدواژه:

و ما روی هم رفته، باید حساب این را بکنیم که ما باید خدمتگزار اسلام باشیم. ما باید برای خدا کار بکنیم. کسی که برای خدا کار می‌کند، در هیچ جهت، شکست نمی‌خورد. بر فرض اینکه بریزند و یکی از قدرتهای بزرگ- مثلًا، فرض کنید- بریزند و همه ایران را از بین ببرند، ما باز شکست نخورده‌ایم. در تاریخ محفوظ است این فداکاری همه ملت ما و هر کس بخواهد جلوی این را بگیرد، دیگر نمی‌تواند. تاریخ ثبت کرده است این امور را.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: