فیلم

پانزده خرداد

تاثیر خون سیدالشهدا(ع) بر قیام 15 خرداد
جنبه سیاسی و اجتماعی ادعیه و مجالس عزاداری
شهدای پانزده خرداد
اینهایی که هی نق می‌زنند، چه می‌کنند؟
دستاورد حقیقی نهضت 15 خرداد 42
 15 خرداد سرآغاز شکوفایی اسلام و استقلال و آزادی ملت است
بر ملت شریف ماست که این ایام الله را با جان و دل حفظ کنند
مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم
بزرگنمایی مشکلات توسط رسانه های استکبار
بیشتر