فیلم

سیستان و بلوچستان

توطئه اجانب برای سیستان و بلوچستان
مگر سیستان غیر مملکت ماست؟
هدف نظام اسلامی؛ دعوت به حق و اسلام‌
مطرح نبودن نژاد در اسلام‌
بنا بر این بود که ذخایر زیر پایمان را آنها ببرند
هوشیاری در برابر توطئه‌ها و تبلیغات دشمن‌
برابری همه اقوام در نظام اسلامی
ملت همه‌شان با ما هستند
بیشتر