فیلم

پیروزی انقلاب

اجرای سرود «خمینی ای امام» در مراسم استقبال از امام خمینی/نسخه دوم
سوار شدن امام خمینی بر هلی‌کوپتر در بهشت زهرا
فرود هلی کوپتر امام خمینی در بهشت زهرا
مردم در مسیر استقبال از امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران/2
مردم در مسیر استقبال از امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران/1
سخنرانی در جمع مردم و تاکید بر رای به «جمهوری اسلامی»
احساس امام از بازگشت به ایران
رای امام به جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58
اطمینان داشته باشید که اگر بخواهید می‌شود
بیشتر