فیلم

توصیه به مسئولین

هیچ ملتی نمی‌تواند استقلال پیدا بکند الّا اینکه خودش، خودش را بفهمد
استوری | فراموشی خود مقدمه برای کمال
همه عالم، محضر خداست
استوری |‌ کج‌روی‌ها و راست‌روی‌ها در محضر خداست
هر چه داریم به برکت خدا و عنایت او از این ملت داریم
استوری | هرچه داریم از این ملت داریم
استوری | مملکت اسلامی بن‌بست ندارد
هیچکس نمی‌تواند مثل امیرالمومنین(ع) باشد
استوری | باید دنبال حق رفت
بیشتر