فیلم

استوری |‌ کج‌روی‌ها و راست‌روی‌ها در محضر خداست

کج‌روی‌ها در محضر خداست و راست‌روی‌ها هم در محضر اوست. ما باید [در] فکر این باشیم که این کارهایی که به عهده ما قرار داده شده است، این کارها را طوری انجام بدهیم که مرضی خدای تبارک و تعالی باشد. ... و ملائکهالله هستند و ثبت می‌کنند و یک روزی سوال می‌شود از ما.

" /> kajraviha.JPG
 
کلیدواژه:

کج‌روی‌ها در محضر خداست و راست‌روی‌ها هم در محضر اوست. ما باید [در] فکر این باشیم که این کارهایی که به عهده ما قرار داده شده است، این کارها را طوری انجام بدهیم که مرضی خدای تبارک و تعالی باشد. ... و ملائکهالله هستند و ثبت می‌کنند و یک روزی سوال می‌شود از ما.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: