فیلم

بسیج

حقیقتی شبیه افسانه‌ها
دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب
وجود کمیته امداد و سپاه پاسداران به برکت اسلام
معصیت بودن بعضی از کارهای به ظاهر اسلامی‌
اذیت مسلم و آزار مومنین از بزرگترین گناهان کبیره است
یک وقت سر از یک کار بسیار، جنایت بزرگی سر در می‌آورد
بیشتر