فیلم

دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب

 و این را من به اینهایی که در خارج رفتند و آنهایی که در جاهای دیگر هستند و دل خودشان را خوش کردند، می‌گویم که: این جمهوری اسلامی را شما نمی‌شناسید. هی می‌گویید ما اسلامشناسیم، ما- نمی‌دانم- جامعه‌شناسیم! شما ملت خودتان را نمی‌شناسید، اگر می‌شناختید به این روز نمی‌افتادید. اگر شما بشناسید ملت ایران را، می‌دانید که الآن جمهوری اسلامی پایبند اشخاص نیست. هی ننشینید بگویید که کیک در حال احتضار است و دیگر لال شده و- نمی‌دانم- چی شده! این دلخوشیها را به خودتان ندهید. شما حالا دو سه سال است که هی می‌گویید دو ماه دیگر این جمهوری از بین‌ می‌رود. بحمد الله جمهوری به قدرت خودش باقی است، ارتش ما قدرتش باقی است، سپاه پاسداران ما، بسیج ما، ژاندارمری ما، همه، ملت ما، یک ملت بیداری است. یک ملتی است که جوان را می‌دهد، و مادرهایی هستند که جوانهایشان را می‌دهند و باز هم می‌آیند مثل شیر غران می‌گویند که ما حاضریم باز. یک همچو ملتی را یک نفر برود یا باشد نمی‌شود. آن روز که مرکز حزب جمهوری را منفجر کردند و آن عزیزان را از بین بردند، گفتند: یکی دو نفر دیگر از بین برود، دیگر تمام شده است. آنها خیال می‌کنند به یکی دوتا یا چهار تا پنج تا امثال ماها جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، همه افرادش الآن توجه به مسائل دارند. الآن در دهات هم انسان وقتی می‌بیند که یک صحبتی می‌کنند، آن دهاتی که پشت خیش ایستاده و دارد کار می‌کند، صحبت می‌کند، باز یک صحبت سیاسی و یک مساله می‌گوید. با یک همچو ملتی نمی‌شود که شما خیال کنید بنشینید و هی فکر کنید که اگر کیَک مرد، چه می‌شود؟ نه! نخواهد شد.

" /> 1363051801 - 13 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

 و این را من به اینهایی که در خارج رفتند و آنهایی که در جاهای دیگر هستند و دل خودشان را خوش کردند، می‌گویم که: این جمهوری اسلامی را شما نمی‌شناسید. هی می‌گویید ما اسلامشناسیم، ما- نمی‌دانم- جامعه‌شناسیم! شما ملت خودتان را نمی‌شناسید، اگر می‌شناختید به این روز نمی‌افتادید. اگر شما بشناسید ملت ایران را، می‌دانید که الآن جمهوری اسلامی پایبند اشخاص نیست. هی ننشینید بگویید که کیک در حال احتضار است و دیگر لال شده و- نمی‌دانم- چی شده! این دلخوشیها را به خودتان ندهید. شما حالا دو سه سال است که هی می‌گویید دو ماه دیگر این جمهوری از بین‌ می‌رود. بحمد الله جمهوری به قدرت خودش باقی است، ارتش ما قدرتش باقی است، سپاه پاسداران ما، بسیج ما، ژاندارمری ما، همه، ملت ما، یک ملت بیداری است. یک ملتی است که جوان را می‌دهد، و مادرهایی هستند که جوانهایشان را می‌دهند و باز هم می‌آیند مثل شیر غران می‌گویند که ما حاضریم باز. یک همچو ملتی را یک نفر برود یا باشد نمی‌شود. آن روز که مرکز حزب جمهوری را منفجر کردند و آن عزیزان را از بین بردند، گفتند: یکی دو نفر دیگر از بین برود، دیگر تمام شده است. آنها خیال می‌کنند به یکی دوتا یا چهار تا پنج تا امثال ماها جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، همه افرادش الآن توجه به مسائل دارند. الآن در دهات هم انسان وقتی می‌بیند که یک صحبتی می‌کنند، آن دهاتی که پشت خیش ایستاده و دارد کار می‌کند، صحبت می‌کند، باز یک صحبت سیاسی و یک مساله می‌گوید. با یک همچو ملتی نمی‌شود که شما خیال کنید بنشینید و هی فکر کنید که اگر کیَک مرد، چه می‌شود؟ نه! نخواهد شد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: