فیلم

قرآن

تلاوت قرآن توسط محمد اصفهانی در محضر امام خمینی در بهشت زهرا
سخنرانی در جمع ستاد نماز جمعه تهران و دانشجویان و ... (وظایف حوزه‌ها)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (غنای اسلام در جمیع جهات)
سخنرانی در جمع مسئولین نظام (مقصد معرفی حق تعالی با تمام صفاتش)
قرآن و ادعیه ، اسرار الهی
لزوم شناخت معنویات و معارف‌اسلامی
تقویت معارف اسلامی دربین مردم
جلوه تام حق تعالی
مقصد اعلی
بیشتر