فیلم

جهاد

ملت امروز یکپارچه در صحنه است
ما امیدواریم که بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند
معنای استقامت
خدمت به بازماندگان شهدا
وقتی نمی‌شود با بیّنه و میزان عمل کرد، با حدید عمل می‌کند
اگر بینات و میزان نتوانست کار خودش را بکند، جوابش حدید است
کشاورزان مجاهد هستند
صدام با این جنایت ثابت کرد که مقدار تعهدش بر امریکا چقدر است
اسلام دین خون است برای فجّار
بیشتر