فیلم
 
کلیدواژه:

صدام با این جنایت ثابت کرد که مقدار تعهدش بر امریکا چقدر است و مقدار طرفداری‌اش از عرب چقدر است و شما هم ثابت کردید به اینکه تا چه اندازه این شخص جنایتکار است. جنایتکاری که برای رسیدن اربابهایش به مطامع خودشان هم ملت ایران و هم ملت عراق را می‌خواهد به تباهی بکشد. و شما ثابت کردید که امثال‌ صدام و حسین برادر صدام، حسین اردنی همچه عرضه‌ای ندارند. آنها که با سرنیزه می‌خواهند حکومت کنند و با سرنیزه در جبهه‌ها ارتش بفرستند، آنها عرضه این را که با یک ملتی که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می‌رود، به طرف شهادت می‌رود، تا مرز شهادت می‌رود، نمی‌توانند مقابله کنند. صدام خودش را با دست خودش برای حماقتی که داشت به هلاکت رساند و حالا نوبت حسین اردنی است. اینها در کشورهای خودشان و در بین ملت خودشان رسوا هستند و داوطلبی که حسین ادعا کرده است- از قراری که بعض اشخاص مطلع می‌گویند- قضیه داوطلبی نیست، بله، خودش تنها داوطلب است، اما او به جبهه‌ها نمی‌رود و ترسوتر از آن است که وارد بشود در جبهه‌ها. او در همان محل خودش می‌نشیند و یک دسته‌ای را با سرنیزه به عنوان داوطلب می‌فرستد به هلاکت برسند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: