فیلم

آمریکا

انقلابی بزرگتر از انقلاب اول
کلیپ "نفوذ"
مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها (ابرقدرتها، منشا مشکلات دنیا)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
قدرتهای بزرگ و تلاش برای عدم دستیابی مسلمین به سیاست
بهترین دعا برای دشمنان!
بیشتر