فیلم
 
کلیدواژه:
عنوان: مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا

۲۸ آذر ۱۳۵۸/ ۲۹ محرّم ۱۴۰۰

قم

دخالتهای امریکا در ایران- نهراسیدن از تهدیدات امریکا

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: