فیلم
 
کلیدواژه:

عنوان: مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۵۸/ ۲۹ محرّم ۱۴۰۰

مکان: قم

موضوع: دخالتهای امریکا در ایران- نهراسیدن از تهدیدات امریکا

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: