فیلم

صدا و سیما

معنای صحیح صدور اسلام
اهمیت و حساسیت کار رسانه ملی
دقت در اسلامی بودن صداوسیما
کسانی که فیلمسازند، باید معلوم بشود که اینها چه کاره‌اند
همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست
اصلاح مطبوعات
قلم‌ها مورد امتحان خداست
اهمیت صداوسیما در فرهنگ جامعه
بیشتر