فیلم

توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست

در هر صورت، همه اینها با ما مخالف‌اند و ما باید [با] توجه به اسلام، توجه به خدای‌ تبارک و تعالی، اتکال به خدای تبارک و تعالی، فراموش نکردن خدای تبارک و تعالی مشغول کار باشیم. و شمایی که، برادرانی که در یک همچو مرکز مهمی واقع شده‌اید، همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست. همه کارها، چشمهایی که به هم می‌خورد در محضر خداست، زبانهایی که گفتگو می‌کند در محضر خداست. و دستهایی که عمل می‌کند در محضر خداست، و فردا ما جواب باید بدهیم. اگر ما جواب را برای آن طرف تهیه کردیم، هیچ باکی از هیچ چیز نداریم، لکن اگر- خدای نخواسته- نتوانستیم جواب درست کنیم برای آن طرف، باید متاسف باشیم و توبه کنیم.

" /> 1361051601 - 08 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

در هر صورت، همه اینها با ما مخالف‌اند و ما باید [با] توجه به اسلام، توجه به خدای‌ تبارک و تعالی، اتکال به خدای تبارک و تعالی، فراموش نکردن خدای تبارک و تعالی مشغول کار باشیم. و شمایی که، برادرانی که در یک همچو مرکز مهمی واقع شده‌اید، همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست. همه کارها، چشمهایی که به هم می‌خورد در محضر خداست، زبانهایی که گفتگو می‌کند در محضر خداست. و دستهایی که عمل می‌کند در محضر خداست، و فردا ما جواب باید بدهیم. اگر ما جواب را برای آن طرف تهیه کردیم، هیچ باکی از هیچ چیز نداریم، لکن اگر- خدای نخواسته- نتوانستیم جواب درست کنیم برای آن طرف، باید متاسف باشیم و توبه کنیم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: